Pre nego što počneš

Dobijte informacije o nalogu od administratora sistema. Za naloge govorne pošte potrebno vam je korisničko ime, lozinka, adresa servera, a u nekim slučajevima i port.

1

Na ekranu Postavke, u okviru Nalozi tapnite na govornu poštu.

2

Unesite informacije o nalogu koje je obezbedio administrator sistema.

3

Tapnite na dugme Sačuvaj.