Przed rozpoczęciem

Informacje o swoim koncie uzyskasz od administratora systemu. W przypadku kont poczty głosowej potrzebne są: nazwa użytkownika, hasło, adres serwera i czasem numer portu.

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Konta dotknij opcji Poczta głosowa.

2

Wprowadź informacje o koncie uzyskane od administratora systemu.

3

Dotknij Zapisz.