Управление на настройките за контекстно обслужване

Страницата "Настройки на хибридни контекстни услуги" показва настройките на Context Service за вашата организация. Можете да използвате страницата "Настройки на контекстната услуга", за да:

Синхронизиране на разрешенията на администратора–Бутонът "Синхронизиране" актуализира административните привилегии на всички администратори на клиенти и партньори в дадена организация. Синхронизиране упълномощава администратори, които са нови и деуторизира администратори, които са премахнати от организацията.

  

Трябва да сте администратор, упълномощен да управлява Context Service, за да може вашата организация да синхронизира разрешенията на администратор.

Беше ли полезна тази статия?