Správa nastavení kontextové služby

Stránka Nastavení hybridní kontextové služby zobrazuje nastavení kontextové služby pro vaši organizaci. Stránku Nastavení kontextové služby můžete použít k:

Synchronizovat oprávnění správce – tlačítko Synchronizovat aktualizuje oprávnění správce všech správců zákazníků a partnerů v organizaci. Synchronizace autorizuje správce, kteří jsou noví, a deautorizuje správce, kteří byli odebráni z organizace.

  

Pro synchronizaci oprávnění správce musíte být správcem oprávněným ke správě kontextové služby vaší organizace.

Byl tento článek užitečný?