Upravljanje postavkama kontekstualne uslugeStranica "Postavke usluge hibridnog konteksta" prikazuje postavke usluge konteksta za vašu organizaciju. Stranicu "Postavke kontekstualne usluge" možete koristiti za:

Sinhronizuj administratorske dozvole – Dugme "Sinhronizuj" ažurira administrativne privilegije svih administratora klijenata i partnera u organizaciji. Sinhronizuje administratore koji su novi i deautorizuje administratore koji su uklonjeni iz organizacije.

  

Morate biti administrator ovlašćen da upravlja uslugom konteksta da bi vaša organizacija sinhronizovala administratorske dozvole.

Da li je ovaj članak bio koristan?