sidan Inställningar för Hybrid-Kontexttjänst visas Kontexttjänst inställningar för din organisation. Du kan använda sidan Kontexttjänst inställningar för att:

Synkronisera administratörs behörigheter — synkronisera- knappen uppdaterar administratörs privilegierna för alla kund-och partner administratörer i en organisation. Synkronisera godkänner administratörer som är nya och avauktoriserar administratörer som har tagits bort från organisationen.


Du måste vara en administratör som har behörighet att hantera Kontexttjänst för din organisation för att synkronisera administratörs behörigheter.

Relaterad information

Hybrid Context-tjänst

Hantera fält för kontexttjänsten

Hantera fältuppsättningar för kontexttjänsten

Översikt över kontexttjänst

Aktivera kontexttjänsten för din organisation

Registrera ert program med kontexttjänsten