Zarządzanie ustawieniami usługi kontekstowej

Na stronie Ustawienia hybrydowej usługi kontekstowej są wyświetlane ustawienia usługi kontekstowej dla organizacji. Za pomocą strony Ustawienia usługi kontekstowej można:

Synchronizuj uprawnienia administratora — przycisk Synchronizuj aktualizuje uprawnienia administracyjne wszystkich administratorów klientów i partnerów w organizacji. Synchronizacja autoryzuje nowych administratorów i wyceje autoryzację administratorów, którzy zostali usunięci z instytucji.

  

Musisz być administratorem upoważnionym do zarządzania usługą kontekstową w organizacji w celu synchronizowania uprawnień administratora.

Czy ten artykuł był pomocny?