Разрешаване на аудио, съвместимо с AirPlay

По време на събрание отидете на Още опции > Икона за още опции Настройки и след товапревключвайте на AirPlay-съвместим аудио.

Изпращане на събрание аудио на вашето Устройство AirPlay

1

По време на събранието плъзнете горната част на екрана надолу.

2

Докоснете иконата AirPlay, след което изберете устройството, на което искате да изпратите аудиото на събранието.