הפעל שמע תואם AirPlay

במהלך פגישה, עבור אל אפשרויות סמל אפשרויות נוספות נוספות > הגדרות, ולאחר מכן החלף על שמעתואם AirPlay.

שלח שמע פגישה להתקן AirPlay שלך

1

במהלך הפגישה, גרור את החלק העליון של המסך כלפי מטה.

2

הקש/י על הסמל AirPlay ולאחר מכן בחר/י את ההתקן שאליו ברצונך לשלוח את שמע הפגישה.