הפעל אודיו תואם AirPlay

במהלך פגישה, עבור אל אפשרויות נוספותסמל אפשרויות נוספות > הגדרות , ולאחר מכן הפעל אודיו תואם AirPlay .

שלח אודיו לפגישה למכשיר ה-AirPlay שלך

1

במהלך הפגישה, גרור את החלק העליון של המסך כלפי מטה.

2

הקש על סמל AirPlay ולאחר מכן בחר את המכשיר שאליו ברצונך לשלוח את האודיו של הפגישה.