Povoliť zvuk kompatibilný s AirPlay

Počas stretnutia prejdite na Viac možnostíMore options icon > nastaveniea potom zapnite Zvuk kompatibilný s AirPlay.

Odošlite zvuk stretnutia do zariadenia AirPlay

1

Počas stretnutia potiahnite hornú časť obrazovky nadol.

2

Klepnite na ikonu AirPlay a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať zvuk stretnutia.