Włączanie dźwięku zgodnego z AirPlay

Podczas spotkania przejdź do pozycji Więcej opcji Ikona Więcej opcji > Ustawienia , a następnie włącz opcję Dźwięk zgodny zfunkcją AirPlay.

Wysyłanie dźwięku ze spotkania do urządzenia AirPlay

1

Podczas spotkania przeciągnij górną część ekranu w dół.

2

Stuknij ikonę AirPlay, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz wysłać dźwięk spotkania.