Włącz dźwięk zgodny z AirPlay

Podczas spotkania przejdź do Więcej opcjiIkona Więcej opcji > Ustawienia , a następnie włącz Dźwięk zgodny z AirPlay .

Wysyłanie audio spotkania do urządzenia AirPlay

1

Podczas spotkania przeciągnij górę ekranu w dół.

2

Stuknij ikonę AirPlay, a następnie wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać dźwięk spotkania.