Povolení zvuku kompatibilního s AirPlay

Během schůzky přejděte na Další možnosti Ikona Další možnosti > Nastavení a pakpřepněte na Zvuk kompatibilní s AirPlay.

Odeslání zvuku schůzky do AirPlay zařízení

1

Během schůzky přetáhněte horní část obrazovky dolů.

2

Klepněte na ikonu AirPlay a vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat zvuk schůzky.