Povolte zvuk kompatibilní s funkcí AirPlay

Během schůzky přejděte na Další možnostiIkona Další možnosti > Nastavení a zapněte jej Zvuk kompatibilní s AirPlay .

Odešlete zvuk schůzky do zařízení AirPlay

1

Během schůzky přetáhněte horní část obrazovky dolů.

2

Klepněte na ikonu AirPlay a potom vyberte zařízení, na které chcete odeslat zvuk schůzky.