Povolte zvuk kompatibilní s funkcí AirPlay

Během schůzky přejděte na Další možnostiMore options icon > Nastavení a pak zapněte zvuk kompatibilní s Airplay.

Odešlete zvuk schůzky do zařízení AirPlay

1

Během schůzky přetáhněte horní část obrazovky dolů.

2

Klepněte na ikonu AirPlay a potom vyberte zařízení, na které chcete odeslat zvuk schůzky.