1

Изберете Предпочитания за > Jabber.

2

Изберете раздела Общи.

3

В секцията Контакти изберете Интегриране на локални mac контакти с вашите контакти Cisco Jabber.

Рестартирайте клиента си, за да видите контактите.