1

Odaberite Jabber > Preferences.

2

Odaberite karticu Općenito.

3

U sekciji kontakti odaberite Integracija lokalnih Mac kontakata s Cisco Jabber kontaktima.

Ponovno pokrenite klijenta kako biste vidjeli kontakte.