1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.

2

Wybierz kartę Ogólne.

3

W sekcji Kontakty wybierz opcję Zintegruj kontakty lokalne na komputerze Mac ze swoimi kontaktami Cisco Jabber.

Uruchom ponownie klienta, aby zobaczyć kontakty.