1

Välj Jabber > Inställningar.

2

Välj fliken Allmänt.

3

Under avsnittet Kontakter väljer du Integrera lokala kontakter i Mac med dina kontakter i Cisco Jabber.

Starta om klienten för att se kontakterna.