1

בחר ג'אבר > העדפות.

2

בחר בכרטיסייה ' כללי '.

3

במקטע אנשי קשר, בחר בשלב אנשי קשר מקומיים של Mac עם אנשי הקשר Cisco Jabber.

הפעל מחדש את הלקוח כדי לראות את אנשי הקשר.