Webex for Government поддържа шифровани срещи от край до край в приложението Webex.

1

Влезте във вашия сайт на Webex.

2

Щракнете върху Предпочитания > Планиране.

3

От падащия списък Тип среща изберете E2E шифроване + самоличност.

4

Щракнете върху Запиши.