Webex for Government підтримує наради з наскрізним шифруванням у програмі Webex.

1.

Увійдіть на свій вебсайт Webex.

2.

Клацніть Бажані параметри > Планування.

3.

У розкривному списку Тип наради виберіть E2E Encryption + Identity.

4.

Клацніть Зберегти.