Webex for Government obsługuje spotkania z szyfrowaniem kompleksowym w aplikacji Webex.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Kliknij kolejno pozycje Preferencje > Planowanie.

3

Z listy rozwijanej Typ spotkania wybierz pozycję Szyfrowanie E2E + tożsamość.

4

Kliknij opcję Zapisz.