Webex for Government podržava potpuno šifrovane sastanke u aplikaciji Webex.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Kliknite na Željene opcije > Zakazivanje.

3

U padajućem meniju Vrsta sastanka izaberite E2E šifrovanje + identitet.

4

Kliknite na Sačuvaj.