Можете да се обадите на някого от вашия списък Предпочитания , Последни или Телефонен указател. Можете също да въведете номера им в полето Търсене или Набиране .


Търсене на директория връща максимум 100 записи.

Можете да се обадите само на един човек или в заседателна зала наведнъж от вашето устройство в стаята.

Повикване от телефонния указател

1

Отворете менюто Call като изберете Call с бутона OK на дистанционното управление или чрез натискане на зеления бутон на дистанционното.


2

Използвайте клавишите на курсора на дистанционното управление, за да навигирате между Любими, Скорошни и Директория и след това надолу в един от списъците.


3

Изберете контакт, като натиснете OK на дистанционното управление. В менюто за повикване натиснете OK или зеления бутон Call на дистанционното управление, за да осъществите повикването.


Редактиране на контакт преди осъществяване на повикване

1

Отворете менюто Call като изберете Call с дистанционното управление OK или чрез натискане на зеления бутон на дистанционното.


2

Използвайте клавишите на курсора на дистанционното управление, за да навигирате между Любими, Скорошни и Директория и след това надолу в един от списъците. Изберете контакт, като натиснете OK на дистанционното управление, за да отворите менюто за повикване.

3

Използвайте клавишите на курсора на дистанционното управление, за да отидете до Още (···) и натиснете OK. Придвижете се надолу до Редактиране и обаждане и натиснете OK.

4

След като редактирате записа, натиснете зеления бутон Call на дистанционното управление, за да осъществите повикването.


Повикване по име, номер или видео адрес

1

Отворете менюто Call като изберете Call с дистанционното управление OK или чрез натискане на зеления бутон на дистанционното. Използвайте клавишите на курсора, за да отидете до полето Търсене или набиране и натиснете OK.


2

Ако искате да се обадите на някого извън вашия указател или на някой, чийто номер знаете, изберете 123 и въведете неговия номер. Можете също да въведете видео адрес, за да се присъедините или да започнете планирана среща. Придвижете се надолу до клавиатурата и изберете знаци, като натиснете OK на дистанционното управление.


3

Натиснете зеления бутон Call на дистанционното управление, за да осъществите повикването. Можете също да отидете до иконата Call и натиснете OK.