Możesz zadzwonić do kogoś z listy Ulubione, Ostatnielub Katalog . Możesz również wprowadzić ich numer w polu Wyszukaj lub Wybierz numer.


Wyszukiwanie w katalogu zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z urządzeniaw pokoju można dzwonić tylko do jednej osoby lub sali konferencyjnej naraz.

Nawiązywanie połączenia z katalogu

1

Otwórz menu Połączenie, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie.


2

Użyj kursora na pilocie zdalnego sterowania, aby nawigować między Ulubionymi, Ostatnimii Katalogiem , a następnie w dół na jednej z list.


3

Wybierz kontakt, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. W menu połączenia naciśnij przycisk OK lub zielony przycisk Połącz na pilocie zdalnego sterowania, aby nawiązać połączenie.


Edytowanie kontaktu przed nawiązaniem połączenia

1

Otwórz menu Połączenie, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie.


2

Użyj kursora na pilocie zdalnego sterowania, aby nawigować między Ulubionymi, Ostatnimii Katalogiem , a następnie w dół na jednej z list. Wybierz kontakt, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby otworzyć menu połączeń.

3

Użyj kursora na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do więcej (···) i naciśnij przycisk OK. Przejdź w dół do opcji Edytuj i zadzwoń , a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Po edycji wpisu naciśnij zielony przycisk Zadzwoń na pilocie zdalnego sterowania, aby nawiązać połączenie.


Nawiązywanie połączenia z numerem lub adresem wideo

1

Otwórz menu Połączenie, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie. Użyj kursora, aby przejść do pola Wyszukaj lub wybierz numer i naciśnij przycisk OK.


2

Jeśli chcesz zadzwonić do osoby spoza katalogu lub kogoś, kogo numer znasz, wybierz 123 i wprowadź jego numer. Możesz także wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub rozpocząć je. Przejdź w dół do klawiatury i wybierz znaki, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.


3

Naciśnij zielony przycisk Zadzwoń na pilocie zdalnego sterowania, aby nawiązać połączenie. Możesz także przejść do ikony Połączenie i nacisnąć OK .