Možete pozvati nekoga sa liste Omiljenih, Zapisanih ili Direktorijuma. Njihov broj možete da unesete i u polje Pretraga ili Okretanje.


Pretraga direktorijuma donosi najviše 100 stavki.

Možete da pozovete samo jednu osobu ili sobu za sastanke u isto vreme sa vašeg uređaja za sobu.

Pozovite iz svog direktorijuma

1

Otvorite meni Call tako što ćete izabrati Call pomoću dugmeta OK na daljinskom upravljaču ili pritiskom zelenog dugmeta na daljinskom upravljaču.


2

Koristite kursorske tastere na daljinskom upravljaču za navigaciju između Omiljenih, Zapisnika i Direktorijuma, a zatim nadole u jednoj od lista.


3

Izaberite kontakt pritiskom na OK na daljinskom upravljaču. U meniju za pozive, pritisnite OK ili zeleno dugme Call (Poziv) na daljinskom upravljaču da biste uputili poziv.


Izmenite kontakt pre poziva

1

Otvorite meni Call tako što ćete izabrati Call pomoću dugmeta OK na daljinskom upravljaču ili pritiskom zelenog dugmeta na daljinskom upravljaču.


2

Koristite kursorske tastere na daljinskom upravljaču za navigaciju između Omiljenih, Zapisnika i Direktorijuma, a zatim nadole u jednoj od lista. Izaberite kontakt pritiskom na OK na daljinskom upravljaču da biste otvorili meni za poziv.

3

Koristite kursorske tastere na daljinskom upravljaču da biste prešli na More (···) i pritisnuli OK. Idite do opcije Izmeni i pozovi i pritisnite U redu.

4

Kada izmenite unos, pritisnite zeleno dugme Call (Poziv) na daljinskom upravljaču da biste uputili poziv.


Pozovite sa brojem ili video adresom

1

Otvorite meni Call tako što ćete izabrati Call pomoću dugmeta OK na daljinskom upravljaču ili pritiskom zelenog dugmeta na daljinskom upravljaču. Koristite kursorske tastere za navigaciju do polja za pretragu ili biranje i pritisnite OK.


2

Ako želite da pozovete nekoga izvan svog imenika, ili nekoga čiji broj znate, izaberite 123 i unesite njegov broj. Takođe možete da unesete adresu video snimka da biste se pridružili ili započeli zakazani sastanak. Idite do tastature i izaberite znakove pritiskom na OK na daljinskom upravljaču.


3

Pritisnite zeleno dugme Call (Poziv) na daljinskom upravljaču da biste uputili poziv. Takođe možete da se krećete do ikone Poziv i pritisnete OK.