Du kan ringe noen fra Favoritter -, Nylige-eller Katalog-listen . Du kan også skrive inn nummeret deres i søke- eller oppringingsfeltet .


Et katalogsøk returnerer maksimalt 100 oppføringer.

Du kan bare ringe én person eller et møterom om gangen fra romenhetendin .

Foreta et anrop fra katalogen

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring med fjernkontrollens OK-knapp , eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen.


2

Bruk markørtastene på fjernkontrollen til å navigere mellom Favoritter, Nyligeog Katalog og deretter ned i en av listene.


3

Velg en kontakt ved å trykke OK på fjernkontrollen. Trykk OK eller den grønne Ring-knappen på fjernkontrollen i samtalemenyen for å foreta samtalen.


Redigere en kontakt før du ringer

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring med fjernkontrollens OK-knapp , eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen.


2

Bruk markørtastene på fjernkontrollen til å navigere mellom Favoritter, Nyligeog Katalog og deretter ned i en av listene. Velg en kontakt ved å trykke OK på fjernkontrollen for å åpne samtalemenyen.

3

Bruk markørtastene på fjernkontrollen til å navigere til Mer (···) og trykk OK. Gå ned til Rediger og ring , og trykk OK.

4

Når du har redigert oppføringen, trykker du på den grønne Ring-knappen på fjernkontrollen for å ringe.


Foreta et anrop med et nummer eller en videoadresse

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring med fjernkontrollens OK-knapp , eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen. Bruk markørtastene til å navigere til søke- eller oppringingsfeltet og trykk OK.


2

Hvis du vil ringe noen utenfor katalogen din, eller noen du kjenner nummeret til, velger du 123 og skriver inn nummeret deres. Du kan også skrive inn en videoadresse for å bli med i eller starte et planlagt møte. Naviger ned til tastaturet og velg tegn ved å trykke OK på fjernkontrollen.


3

Trykk på den grønne ringeknappen på fjernkontrollen for å foreta samtalen. Du kan også navigere til Anrop-ikonet og trykke OK.