Du kan ringe noen fra din Favoritter, Nylig, eller Katalog liste. Du kan også legge inn nummeret deres i Søk eller ring felt.


Et katalogsøk gir maksimalt 100 oppføringer.

Du kan bare ringe én person eller et møterom om gangen fra din romenhet.

Ring fra katalogen din

1

Åpne Anropsmeny ved å velge Anrop med fjernkontrollens OK knappen, eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen.


2

Bruk markørtastene på fjernkontrollen for å navigere mellom Favoritter, Nylig, og Katalog og deretter ned i en av listene.


3

Velg en kontakt ved å trykke OK på fjernkontrollen. Trykk på i anropsmenyen OK eller den grønne Anrop knappen på fjernkontrollen for å ringe.


Rediger en kontakt før du ringer

1

Åpne Anropsmeny ved å velge Anrop med fjernkontrollens OK knappen, eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen.


2

Bruk markørtastene på fjernkontrollen for å navigere mellom Favoritter, Nylig, og Katalog og deretter ned i en av listene. Velg en kontakt ved å trykke OK på fjernkontrollen for å åpne anropsmenyen.

3

Bruk markørtastene på fjernkontrollen for å navigere til Mer (···) og trykk OK. Naviger ned til Rediger og ring og trykk OK.

4

Når du har redigert oppføringen, trykker du på den grønne Anrop knappen på fjernkontrollen for å ringe.


Ring med et nummer eller en videoadresse

1

Åpne Anropsmeny ved å velge Anrop med fjernkontrollens OK knappen, eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen. Bruk markørtastene for å navigere til Søk eller ring felt og trykk OK.


2

Hvis du vil ringe noen utenfor telefonboken din, eller noen du kjenner nummeret til, velger du 123 og skriv inn nummeret deres. Du kan også angi en videoadresse for å bli med eller starte et planlagt møte. Naviger ned til tastaturet og velg tegn ved å trykke OK på fjernkontrollen.


3

Trykk på den grønne Anrop knappen på fjernkontrollen for å ringe. Du kan også navigere til Anrop ikonet og trykk OK.