Někomu můžete zavolat ze seznamu Oblíbené, Poslednínebo Adresář . Můžete také zadat jejich číslo do pole Hledat nebo vytočit .


Vyhledávání v adresáři vrátí maximálně 100 položek.

Ze zařízenímístnosti můžete volat vždy pouze jedné osobě nebo zasedací místnosti.

Volání z adresáře

1

Otevřete nabídku Hovor výběrem možnosti Volat tlačítkem OK na dálkovém ovládání nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači.


2

Pomocí kurzorových kláves na dálkovém ovladači můžete přecházet mezi oblíbenými položkami, Posledními položkamia Adresářem a poté dolů v jednom ze seznamů.


3

Vyberte kontakt stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. V nabídce hovorů uskutečněte hovor stisknutím tlačítka OK nebo zeleného tlačítka Hovor na dálkovém ovládání.


Úprava kontaktu před uskutečněním hovoru

1

Otevřete nabídku Hovor výběrem možnosti Volat tlačítkem OK na dálkovém ovládání nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači.


2

Pomocí kurzorových kláves na dálkovém ovladači můžete přecházet mezi oblíbenými položkami, Posledními položkamia Adresářem a poté dolů v jednom ze seznamů. Vyberte kontakt stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání pro otevření nabídky hovoru.

3

Pomocí kurzorových kláves na dálkovém ovladači přejděte na Další (···) a stiskněte OK. Přejděte dolů na Upravit a volat a stiskněte OK.

4

Jakmile položku upravíte, stisknutím zeleného tlačítka Volat na dálkovém ovladači uskutečněte hovor.


Uskutečnění hovoru pomocí čísla nebo videoadresy

1

Otevřete nabídku Hovor výběrem možnosti Volat tlačítkem OK na dálkovém ovládání nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači. Pomocí kurzorových kláves přejděte do pole Hledat nebo vytočit a stiskněte OK.


2

Pokud chcete zavolat někomu mimo váš adresář nebo někomu, jehož číslo znáte, vyberte 123 a zadejte jeho číslo. Můžete také zadat adresu videa, abyste se mohli připojit k naplánované schůzce nebo ji zahájit. Přejděte dolů na klávesnici a vyberte znaky stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání.


3

Stisknutím zeleného tlačítka Volat na dálkovém ovládání uskutečněte hovor. Můžete také přejít na ikonu Volat a stisknout OK.