За реакции на жестове, като палци нагоре, можете да изберете кожния тон, който предпочитате.

Задръжте курсора на курсора на курсора върху съобщение и кликнете върху , след което изберете реакция. След като сте добавили реакция, тя се появява под първоначалното съобщение и ако искате да премахнете реакцията си просто кликнете върху нея отново.


 

Можете да добавите три реакции към всяко съобщение и ако задържите курсора на курсора на курсора върху реакция, можете да видите кой го е добавил.

Натиснете дълго съобщение, докоснете Добавяне на реакцияи след това изберете реакция. След като сте добавили реакция, тя се появява под първоначалното съобщение и ако искате да премахнете реакцията си просто я докоснете отново.


 

Можете да добавите две реакции към всяко съобщение.

Натиснете дълго съобщение, докоснете Добавяне на реакцияи след това изберете реакция. След като сте добавили реакция, тя се появява под първоначалното съобщение и ако искате да премахнете реакцията си просто я докоснете отново.


 

Можете да добавите три реакции към всяко съобщение.