Najedź kursorem na wiadomość i kliknij , a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji jest ona wyświetlana pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz ją usunąć, po prostu kliknij ją ponownie.


 

Do dowolnej wiadomości można dodać trzy reakcje, a po najechaniu kursorem na reakcję można zobaczyć, kto ją dodał.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, dotknij Dodaj reakcję , a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawi się ona pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć reakcję, dotknij jej ponownie.


 

Do dowolnej wiadomości można dodać dwie reakcje.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, dotknij Dodaj reakcję , a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawi się ona pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć reakcję, dotknij jej ponownie.


 

Do dowolnej wiadomości można dodać trzy reakcje.