Umieść wskaźnik myszy na wiadomości i kliknij przycisk , a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawia się pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć swoją reakcję, po prostu kliknij ją ponownie.


 

Możesz dodać trzy reakcje do dowolnej wiadomości, a jeśli najedziesz kursorem na reakcję, zobaczysz, kto ją dodał.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, naciśnij pozycję Dodaj reakcję, a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawia się pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć reakcję, po prostu stuknij ją ponownie.


 

Do dowolnej wiadomości można dodać dwie reakcje.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, naciśnij pozycję Dodaj reakcję, a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawia się pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć reakcję, po prostu stuknij ją ponownie.


 

Do każdej wiadomości można dodać trzy reakcje.