W przypadku reakcji gestów, takich jak kciuk w górę, możesz wybrać preferowanyodcień skóry.

Najedź kursorem na wiadomość i kliknij , a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawia się ona pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć swoją reakcję, po prostu kliknij ją ponownie.


 

Możesz dodać trzy reakcje do dowolnej wiadomości, a jeśli najedziesz kursorem na reakcję, zobaczysz, kto ją dodał.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, naciśnij pozycję Dodaj reakcję, a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawi się ona pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć reakcję, po prostu dotknij jej ponownie.


 

Możesz dodać dwie reakcje na dowolną wiadomość.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, naciśnij pozycję Dodaj reakcję, a następnie wybierz reakcję. Po dodaniu reakcji pojawi się ona pod oryginalną wiadomością, a jeśli chcesz usunąć reakcję, po prostu dotknij jej ponownie.


 

Do dowolnej wiadomości można dodać trzy reakcje.