Zadržite pokazivač miša na poruku i kliknite , a zatim izaberite emodži reakciju iz biblioteke emodžija. Odaberite neku od različitih kategorija, izaberite tonove boje i potražite emodži pomoću polja za pretragu.

Kada dodate reakciju, ona se pojavljuje ispod originalne poruke, ako želite da uklonite reakciju, samo kliknite na njega ponovo.

U bilo koju poruku možete da dodate tri reakcije, a ako zadržite pokazivač iznad reakcije, videćete ko ga je dodao.


 

Aplikacija Webex 43.6 je minimalno podržana verzija za prikazivanje reakcija iz nove biblioteke emodžija.

Dugo pritisnite poruku, dodirnite " Dodaj reakciju", a zatim izaberite emodži reakciju iz biblioteke emodžija. Odaberite neku od različitih kategorija, izaberite tonove boje i potražite emodži pomoću polja za pretragu.

Kada dodate reakciju, ona se pojavljuje ispod originalne poruke, ako želite da uklonite reakciju, samo je dodirnite ponovo.

U bilo koju poruku možete da dodate tri reakcije.

Zadržite pokazivač na poruci i kliknite na , a zatim izaberite reakciju. Nakon što dodate reakciju, ona se pojavljuje ispod originalne poruke i ako želite da uklonite reakciju, ponovo kliknite na njega.


 

U bilo koju poruku možete da dodate tri reakcije, a ako zadržite pokazivač iznad reakcije, videćete ko ga je dodao.