Zadržite pokazivač miša na poruku i kliknite na dugme , a zatim izaberite reakciju. Nakon što dodate reakciju, ona se pojavljuje ispod originalne poruke, a ako želite da uklonite reakciju samo ponovo kliknite na nje.


 

Možete da dodate tri reakcije na bilo koju poruku, a ako zadržite pokazivač iznad reakcije, možete da vidite ko ju je dodao.

Dodirnite i držite poruku, dodirnite Dodajreakciju , a zatim odaberite reakciju. Kada dodate reakciju, ona će se pojaviti ispod originalne poruke, a ako želite da uklonite reakciju samo je ponovo dodirnite.


 

Možete da dodate dve reakcije na bilo koju poruku.

Dodirnite i držite poruku, dodirnite Dodajreakciju , a zatim odaberite reakciju. Kada dodate reakciju, ona će se pojaviti ispod originalne poruke, a ako želite da uklonite reakciju samo je ponovo dodirnite.


 

Možete da dodate tri reakcije na bilo koju poruku.