לתגובות מחוות, כגון אגודל למעלה, תוכלו לבחור את גוון העור שאתם מעדיפים.

רחף על הודעה ולחץ על , ולאחר מכן בחר תגובה. לאחר שהוספת תגובה, היא מופיעה מתחת להודעה המקורית, ואם ברצונך להסיר את התגובה שלך פשוט לחץ עליה שוב.


 

באפשרותך להוסיף שלוש תגובות לכל הודעה, ואם תרחף מעל תגובה, תוכל לראות מי הוסיף אותה.

לחץ לחיצה ארוכה על הודעה, הקש על הוסף תגובהולאחר מכן בחר תגובה. לאחר שהוספת תגובה, היא מופיעה מתחת להודעה המקורית, ואם ברצונך להסיר את התגובה פשוט הקש עליה שוב.


 

באפשרותך להוסיף שתי תגובות לכל הודעה.

לחץ לחיצה ארוכה על הודעה, הקש על הוסף תגובהולאחר מכן בחר תגובה. לאחר שהוספת תגובה, היא מופיעה מתחת להודעה המקורית, ואם ברצונך להסיר את התגובה פשוט הקש עליה שוב.


 

באפשרותך להוסיף שלוש תגובות לכל הודעה.