1

Отидете на Събрания , след което изберетеЗаписи, за да видите списък с всички налични записи.

2

Изберете запис и след това щракнете върху Споделяне на записа.

3

В изскачащия прозорец въведете името на пространството или лицето и ги изберете от списъка. След това щракнете върху Споделяне.


 

Записите могат да се споделят само на интервали, притежавани от една и съща организация, и да се споделят в дадено пространство веднъж. Също така записите могат да бъдат изтрити само от лицето, което ги е споделило.

1

Отидете на Събрания , след коетодокоснете "Записи", за да видите списък с всички налични записи.

2

Натиснете дълго запис, след което докоснете Споделяне на записа.

3

В прозореца за търсене въведете името на пространството или лицето, или ги изберете от списъка. След това докоснете .


 

Записите могат да се споделят само на интервали, притежавани от една и съща организация, и да се споделят в дадено пространство веднъж. Също така записите могат да бъдат изтрити само от лицето, което ги е споделило.