1

Към срещите, след което изберете Съдържание на срещата за да видите списък с всички налични записи.

2

Изберете запис и след това щракнете Споделяне на запис.

3

В изскачащия прозорец въведете името на пространството или лицето и ги изберете от списъка. След това щракнете Споделете .


 

Записите могат да се споделят само в пространства, притежавани от една и съща организация и споделени в дадено пространство веднъж. Освен това записите могат да бъдат изтривани само от лицето, което ги е споделило.

1

Към срещите, след което докоснете Съдържание на срещата за да видите списък с всички налични записи.

2

Натиснете продължително запис, след което докоснете Споделяне на запис.

3

В прозореца за търсене въведете името на пространството или лицето или ги изберете от списъка. След това докоснете.


 

Записите могат да се споделят само в пространства, притежавани от една и съща организация и споделени в дадено пространство веднъж. Освен това записите могат да бъдат изтривани само от лицето, което ги е споделило.