1

Přejděte na Schůzky a pak vyberteNahrávky a podívejte se na seznam všech dostupných nahrávek.

2

Vyberte záznam a klikněte na Sdílet záznam.

3

Do rozbaleného okna zadejte název mezery nebo osoby a vyberte je ze seznamu. Potom klikněte na Sdílet.


 

Nahrávky lze sdílet pouze do prostorů vlastněných stejnou organizací a sdíleny s daným prostorem pouze jednou. Nahrávky může také smazat pouze osoba, která je sdílela.

1

Přejděte na Schůzky a klepnutím naNahrávky zobrazíte seznam všech dostupných nahrávek.

2

Dlouhým stisknutím záznamu a potom klepněte na Sdílet nahrávání.

3

Do vyhledávacího okna zadejte název mezery nebo osoby nebo je vyberte ze seznamu. Poté klepněte na .


 

Nahrávky lze sdílet pouze do prostorů vlastněných stejnou organizací a sdíleny s daným prostorem pouze jednou. Nahrávky může také smazat pouze osoba, která je sdílela.