1

עבור אל פגישות , ולאחר מכן בחר הקלטות כדי לראות רשימה של כל ההקלטות הזמינות.

2

בחר הקלטה ולאחר מכן לחץ על שתף הקלטה .

3

בחלון הקופץ, יש להקליד את שם הנכס או האדם ולבחור אותם מתוך הרשימה. לאחר מכן, לחץ על שתף.


 

ניתן לשתף הקלטות רק עם נכסים בבעלות אותו ארגון ולשתף אותן עם שטח נתון פעם אחת. כמו כן, ניתן למחוק הקלטות רק על ידי האדם ששיתף אותן.

1

עבור אל פגישות ולאחר מכן הקש על הקלטות כדי לראות רשימה של כל ההקלטות הזמינות.

2

לחץ לחיצה ארוכה על הקלטה ולאחר מכן הקש על שתף הקלטה .

3

בחלון החיפוש הזן את שם הנכס או האדם, או בחר אותם מהרשימה. לאחר מכן, הקש.


 

ניתן לשתף הקלטות רק עם נכסים בבעלות אותו ארגון ולשתף אותן עם שטח נתון פעם אחת. כמו כן, ניתן למחוק הקלטות רק על ידי האדם ששיתף אותן.