1

עבור לפגישות, ולאחר מכן בחר תוכן פגישה כדי לראות רשימה של כל ההקלטות הזמינות.

2

בחר הקלטה ולאחר מכן לחץ על שתף הקלטה.

3

בחלון המוקפץ, הקלד את שם המרחב או האדם, ובחר אותם מהרשימה. לאחר מכן, לחץ שתף .


 

ניתן לשתף הקלטות רק עם חללים שבבעלות אותו ארגון ולשתף עם שטח נתון פעם אחת. כמו כן, הקלטות יכולות להימחק רק על ידי האדם ששיתף אותן.

1

עבור לפגישות, לאחר מכן הקש על תוכן הפגישה כדי לראות רשימה של כל ההקלטות הזמינות.

2

לחץ לחיצה ארוכה על הקלטה ולאחר מכן הקש על שתף הקלטה.

3

בחלון החיפוש הזינו את שם המרחב או האדם, או בחרו אותם מהרשימה. לאחר מכן, הקש.


 

ניתן לשתף הקלטות רק עם חללים שבבעלות אותו ארגון ולשתף עם שטח נתון פעם אחת. כמו כן, הקלטות יכולות להימחק רק על ידי האדם ששיתף אותן.