1

Przejdź do pozycji Spotkania, a następnie wybierz pozycję Nagrania, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań.

2

Zaznacz nagranie, a następnie kliknij przycisk Udostępnij nagranie.

3

W wyskakującym oknie wpisz nazwę obszaru lub osoby i wybierz je z listy. Następnie kliknij udostępnij.


 

Nagrania mogą być udostępniane tylko w przestrzeniach należących do tej samej organizacji i udostępniane w danej przestrzeni tylko raz. Ponadto nagrania mogą być usuwane tylko przez osobę, która je udostępniła.

1

Przejdź do obszaru Spotkania, a następnie stuknij opcję Nagrania, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań.

2

Naciśnij i przytrzymaj nagranie, a następnie stuknij opcję Udostępnij nagranie.

3

W oknie wyszukiwania wprowadź nazwę przestrzeni lub osoby lub wybierz je z listy. Następnie stuknij pozycję .


 

Nagrania mogą być udostępniane tylko w przestrzeniach należących do tej samej organizacji i udostępniane w danej przestrzeni tylko raz. Ponadto nagrania mogą być usuwane tylko przez osobę, która je udostępniła.