1

Przejdź do spotkań, a następnie wybierz Zawartość spotkania , aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań.

2

Wybierz nagranie, a następnie kliknij opcję Udostępnij nagranie.

3

W wyskakującym okienku wpisz nazwę obszaru lub osoby i wybierz je z listy. Następnie kliknij Udostępnij .


 

Nagrania można udostępniać tylko obszarom należącym do tej samej organizacji i raz udostępniać danemu obszarowi. Ponadto nagrania może usunąć tylko osoba, która je udostępniła.

1

Przejdź do spotkań, a następnie dotknij zawartości spotkania , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych nagrań.

2

Naciśnij i przytrzymaj nagranie, a następnie dotknij opcji Udostępnij nagranie.

3

W oknie wyszukiwania wprowadź nazwę obszaru lub osoby albo wybierz je z listy. Następnie dotknij.


 

Nagrania można udostępniać tylko obszarom należącym do tej samej organizacji i raz udostępniać danemu obszarowi. Ponadto nagrania może usunąć tylko osoba, która je udostępniła.