1

Kullanılabilir tüm kayıtların listesini görmek için Toplantılar seçeneğine gidip Kayıtlar'ı seçin.

2

Bir kayıt seçin ve ardından Kaydı paylaş öğesinitıklatın.

3

Açılır pencerede, alan veya kişinin adını yazın ve bunları listeden seçin. Ardından Paylaş öğesini tıklatın.


 

Kayıtlar, yalnızca aynı kuruluşa ait alanlarda paylaştırılamaz ve bir defada bu alan ile paylaşılır. Ayrıca, kayıtlar yalnızca bunları paylaşan kişi tarafından silinebilir.

1

Toplantılar 'agidin ve ardından Kullanılabilir tüm kayıtların listesini görmek için Kayıtlar'a dokunun.

2

Bir kayda uzun basın, ardından Kaydı paylaş öğesinedokunun.

3

Arama penceresinde, alan veya kişinin adını girin veya bunları listeden seçin. Ardından öğesine dokunun.


 

Kayıtlar, yalnızca aynı kuruluşa ait alanlarda paylaştırılamaz ve bir defada bu alan ile paylaşılır. Ayrıca, kayıtlar yalnızca bunları paylaşan kişi tarafından silinebilir.