1

Влезте в администрирането на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете до Опции за сайта и поставете отметка в квадратчето Разреши събрание клиент за VDI.

Този превключвач на функции не е достъпен в най-новата версия на Webex, защото вече не се изисква.

3

Изберете Актуализиране.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , и изберете Сайтове.

URL адресите на Webex изглеждат като example.webex.com.

2

Изберете уебсайта си и изберете Конфигуриране на сайт.

3

Отидете на Общи настройки и изберете Информация за сайта .

4

Поставете отметка в квадратчето Разреши събрание клиент за VDI и щракнете върху Запиши.

Този превключвач на функции не е достъпен в най-новата версия на Webex, защото вече не се изисква.