To ustawienie ma zastosowanie w całej organizacji, w przeciwieństwie do parametrów instalacji, które wpływają na wdrożenie na poziomie serwera.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do pozycji Zarządzanie > ustawienia organizacji, a następnie przewiń do pozycji VDI dla webex.

2

Wybierz ustawienie:

  • Włączone (domyślnie) — użyj tego ustawienia, aby włączyć zoptymalizowane rozwiązanie VDI. Ścieżki nośników są zoptymalizowane pod kątem architektury VDI.
  • Wyłącz przełącznik— użyj tego ustawienia, jeśli chcesz użyć niezaspecjalizowanego rozwiązania VDI. Ścieżki nośników nie są zoptymalizowane pod kątem architektury VDI.