1

Zaloguj się do administracji witryny i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >opcje.

2

Przewiń do pozycji Opcje witryny i zaznacz pole wyboru Włącz klienta spotkania dla infrastruktury VDI.

Ten przełącznik funkcji nie jest dostępny w najnowszej wersji Webex, ponieważ nie jest już wymagany.

3

Wybierz Aktualizuj.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Usługii wybierz Pozycję Witryny.

Adresy URL Webex wyglądają jak example.webex.com.

2

Wybierz swoją witrynę sieci Web, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

Przejdź do pozycji Ustawienia ogólnei wybierz pozycję Informacje o witrynie.

4

Zaznacz pole wyboru Włącz klienta spotkania dla VDI i kliknij przycisk Zapisz .

Ten przełącznik funkcji nie jest dostępny w najnowszej wersji Webex, ponieważ nie jest już wymagany.