Denne innstillingen gjelder på tvers av organisasjonen, i motsetning til installasjonsparameterne som påvirker distribusjonen på servernivå.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Administrasjon > Organisasjonsinnstillinger, og deretter blar du til VDI for Webex.

2

Velg en innstilling:

  • Aktivert (standard) – bruk denne innstillingen til å aktivere den optimaliserte VDI-løsningen. Mediebaner er optimalisert for VDI-arkitektur.
  • Deaktivert – bruk denne innstillingen hvis du vil bruke den ikke-optimaliserte VDI-løsningen. Mediebaner er ikke optimalisert for VDI-arkitektur.