Den här inställningen gäller för hela organisationen, till skillnad från installationsparametrarna som påverkar distributionen på servernivån.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Hantering av > och bläddrar sedan till VDI för Webex.

2

Välj en inställning:

  • Aktivera (standard) – Använd den här inställningen för att aktivera den optimerade VDI-lösningen. Mediasökvägar har optimerats för VDI-arkitektur.
  • Inaktiverad –Använd den här inställningen om du vill använda den icke-optimerade VDI-lösningen. Mediasökvägar har inte optimerats för VDI-arkitektur.