Включване на Q&A

Slido се предлага в Webex срещи на версия 41.6 и по-нови сайтове. Предлага се и в Webex Events (нов) за планове с капацитет до 5000 хост лиценза на версия 41.9 и по-нови сайтове. Тази функция е налична на независим цикъл на освобождаване. Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще бъде наличен на сайта Ви. За да намерите версията, която използвате, вижте Намерете номера на версията на Webex Meetings.

По подразбиране Q&A е изключен.

1

По време на събрание или събитие отидете на Приложения > Slido.

2

Изберете съществуващо Slido или създайте ново.

3

Щракнете върху раздела Q&A и след това щракнете върху Разрешаване наq&A, за да направите сесията q&A жива.

Променете настройките q&A, ако искате да персонализирате вашата q&A сесия.

Ако не искате повече да използвате функцията q&A, щракнете върху > Настройки. Под Функции щракнетевърху Аудитория Q&A, превключвайте от функцията и след това щракнете върху Запиши.

Ако не искате участниците да изпращат повече въпроси, но все пак искате да обсъждате и показвате текущите въпроси, затворете q-A сесията, вместо да я изключите.