Включване на Q&A

Слидо се предлага в Webex срещи. Можете да използвате Slido в планове за до 10 000 потребители в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Слидо анкети са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 потребители.

По подразбиране Q&A е изключен.

1

По време на среща или webinarотидете на Приложения > Slido.

2

Изберете съществуващо Slido или създайте ново.

3

Щракнете върху раздела Q&A и след това щракнете върху Разрешаване наq&A, за да направите сесията q&A жива.

Променете настройките q&A, ако искате да персонализирате вашата q&A сесия.

Ако не искате повече да използвате функцията q&A, щракнете върху > Настройки. Под Функции щракнетевърху Аудитория Q&A, превключвайте от функцията и след това щракнете върху Запиши.

Ако не искате участниците да изпращат повече въпроси, но все пак искате да обсъждате и показвате текущите въпроси, затворете q-A сесията, вместо да я изключите.