Uključi Q&A

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinars naverzijama 41.9 i novijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Po podrazumevanoj vrednosti, Q&A je isključen.

1

Tokom sastanka ili vebinaraidite na Apps > Slido.

2

Izaberite postojeći Slido ili kreirajte novi.

3

Izaberite karticu Q&A, a zatim kliknite na dugme Omogući Q&A da bi Q&A sesija bila uživo.

Promenite Q&A postavkeako želite da prilagodite Q&A sesiju.

Ako više ne želite da koristite Q&A funkciju, kliknite na dugme > postavke. U okviruFunkcije izaberite stavku Publika Q&A, preklopite funkciju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .

Ako ne želite da učesnici šalju još pitanja, ali i dalje želite da diskutujete i prikazujete trenutna pitanja, zatvorite Q&A sesiju umesto da je isključite.