Włączanie funkcji Pytań i odpowiedzi

Slido jest dostępny w WebexMeetings. Możesz używać Slido w planach dla maksymalnie 10 000 użytkowników w Webinariach Webex w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ankiety Slido są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, a quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 użytkowników.

Domyślnie funkcja pytań i odpowiedzi jest wyłączona.

1

Podczas spotkania lub webinaru przejdź do aplikacji > Slido.

2

Wybierz istniejące Slido lub utwórz nowe.

3

Kliknij kartę Pytania i odpowiedzi, a następnie kliknij pozycję Włącz aparat pytania i odpowiedzi, aby sesja pytań i odpowiedzi była aktywna.

Zmień ustawienia pytań i odpowiedzi, jeśli chcesz dostosować sesję pytań i odpowiedzi.

Jeśli nie chcesz już korzystać z funkcji pytań i odpowiedzi, kliknij pozycję > Ustawienia. W obszarze Funkcjekliknij pozycję Pytania i odpowiedzi dotyczące odbiorców, wyłącz tę funkcję, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli nie chcesz, aby uczestnicy wysyłali więcej pytań, ale nadal chcesz omawiać i wyświetlać bieżące pytania, zamknij sesję pytań i odpowiedzi zamiast ją wyłączać.