Włączanie pytań i odpowiedzi

Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

Domyślnie funkcja Q&A jest wyłączona.

1

Podczas spotkania przejdź do aplikacji > Slido.

2

Wybierz istniejący Slido lub utwórz nowy dla spotkania.

3

Kliknij kartę Pytania i odpowiedzi, a następnie kliknij pozycję Włącz q&a, aby sesja pytań i odpowiedzi była łączona na żywo.

Zmień ustawienia pytań i odpowiedzi, jeśli chcesz dostosować sesję pytań i odpowiedzi.

Jeśli nie chcesz już korzystać z funkcji Q&A, kliknij > Ustawienia. W obszarze Funkcjekliknij pozycję Pytania i odpowiedzi odbiorcy , wyłącz tęfunkcję, a następnie kliknij pozycję Zapisz .

Jeśli nie chcesz, aby uczestnicy wysyłali więcej pytań, ale nadal chcesz omawiać i wyświetlać bieżące pytania, zamknij sesję pytań i odpowiedzi, zamiast ją wyłączyć.