Uključivanje pitanja i odgovora

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika u Webex Webinars na verzijama 41.Slido ankete dostupne su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Prema zadanim postavkama pitanja i odgovori su isključeni.

1

Tijekom sastanka ili webinaraidite na Apps > Slido.

2

Odaberite postojeći Slido ili stvorite novi.

3

Kliknite karticu Pitanja i odgovori, a zatim Omogući pitanja i odgovore da bi sesija pitanja i odgovora bila aktivna.

Akoželite prilagoditi sesiju pitanja i odgovora, promijenite postavke pitanja i odgovora.

Ako više ne želite koristiti značajku pitanja i odgovora, kliknite > Postavke. U odjeljku Značajkekliknite Pitanja i odgovori publike , isključite značajku, a zatim kliknite Spremi.

Ako ne želite da sudionici šalju dodatna pitanja, ali i dalje želite raspravljati i prikazivati trenutna pitanja, zatvorite sesiju pitanja i odgovora umjesto da je isključite.