Когато получите обаждане от някой от контактите си, можете да изберете една от следните опции:

  • Отговаряне

  • Отхвърляне

  • Чат отговор

Ако изберете Чат отговор , обаждането автоматично се препраща към вашата гласова поща. Появява се и прозорец за чат с повикващия, който ви дава възможност да изпратите бърз отговор на повикващия.

За да използвате тази функция, трябва да имате настроена гласова поща.