Kada primite poziv od nekog od kontakata, možete odabrati jednu od sledećih opcija:

  • Одговорено

  • Odbij

  • Odgovor za ćaskanje

Ako odaberete odgovor na ćaskanje, poziv se automatski prosleđiva na govornu poštu. Pojaviće se i prozor za ćaskanje sa pozivaoca koji vam pruža opciju brzog odgovora pozivaoca.

Da biste koristili ovu funkciju, morate podesiti govornu poštu.