כאשר מתקבלת שיחה מאחד מאנשי הקשר שלך, באפשרותך לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • מענה

  • דחה

  • תשובת צ'אט

אם אתה בוחר לענות לצ, השיחה מועברת באופן אוטומטי לתא הקולי. חלון שיחה עם המתקשר מופיע גם הוא, ונותן לך את האפשרות לשלוח מענה מהיר למתקשר.

כדי להשתמש בתכונה זו חייב להיות לך הגדרת דואר קולי.