Po nadejściu połączenia od jednego z kontaktów można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Odbierz

  • Odrzuć

  • Odpowiedz na czacie

Po wybraniu opcji Odpowiedz na czacie połączenie zostanie automatycznie przekierowane na pocztę głosową. Ponadto zostanie wyświetlone okienko czatu z dzwoniącym, umożliwiające wysłanie szybkiej odpowiedzi do dzwoniącego.

Do korzystania z tej funkcji wymagane jest skonfigurowanie poczty głosowej.