Przejdź do pozycjiWiadomości, zaznacz przestrzeń i kliknij pozycję Kontakty. Następnie kliknij dodajosoby, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę osoby i wybierz polecenie Przypisz jakomoderatora .


 

Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tej osoby i wybierz Polecenie Usuń jakomoderatora .

Zaznacz przestrzeń, a następnie przejdź do menu aktywności i wybierz Kontakty. Następnie stuknij imię i nazwisko osoby i wybierz opcję Przypisz jakomoderatora .


 

Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, dotknij imienia i nazwiska tej osoby i wybierz Cofnij przypisanie jakomoderatora .

Zaznacz przestrzeń, a następnie przejdź do menu aktywności i wybierz Kontakty. Następnie stuknij imię i nazwisko osoby i wybierz opcję Przypisz jakomoderatora .


 

Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, dotknij imienia i nazwiska tej osoby i wybierz Cofnij przypisanie jakomoderatora .

Zaznacz przestrzeń, a następnie kliknij w Osoby. Kliknij Więcej obok imienia i nazwiska osoby i wybierz Przypisz jakomoderatora .


 

Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, wybierz Pozycję Więcej obok imienia i nazwiska tej osoby, a następnie wybierz pozycję Usuń jakomoderatora .