1

Отидете на снимката на потребителския си профил и след това изберете Настройки.

2

Кликнете върху Видео, изберете камерата, която бихте искали да използвате от падащия списък Камера , след което щракнете върху Запиши.

3

Използвайте виртуален или замъглен фон в обажданията и събранията.

4

Изключете видеос висока разделителна способност.

5

Регулирайте яркостта и контраста на видеоклипаси.

6

Щракнете върху Запиши.

1

Отидете на снимката на потребителския си профил и след това изберете Предпочитания.

2

Кликнете върху Видео и след това изберете камерата, която бихте искали да използвате от падащия списък Камера .


 

Виртуалните фотоапарати може да са активирани или да не са активирани от системния ви администратор.

3

Използвайте виртуален или замъглен фон в обажданията и събранията.

4

Включете хардуерното ускорение , ако имате проблеми с процесора, когато сте на повикване или в събрание.

5

Изключете видеос висока разделителна способност.

6

Регулирайте яркостта и контраста на видеоклипаси.

7

Щракнете върху Запиши.

Трябва да използвате Chrome, Safari или Firefox.

1

Кликнете върху менюто за активност и изберете Среща. Изберете устройството, което да използвате, за да осъществите обаждането, като кликнете върху Аудио / Видео.