Можете да отворите Webex място на вашето устройство Board или Desk, когато е свързано към приложението Webex. Анотациите, които създавате, автоматично се записват в това пространство. Снимка на текущата ви анотирана презентация се публикува и съхранява в пространството като .png файл. Всички хора в пространството могат да получат достъп до анотациите и да направят допълнителни промени. За повече информация как да отворите място на дъска вижте Отваряне на място в серията Cisco Board или серията Desk Pro.


Тази статия не се отнася за устройства DX70 и DX80.

Ако не сте свързани към приложението Webex, можете да запишете анотациите си, като създадете ново Webex място за него.

1

Споделете екрана на лаптопа или мобилния си телефон на устройството. Прочетете тази статия, за да научите как да го правите безжично и тази статия , за работа с HDMI кабел.

2

Когато приключите с анотирането, докоснете Създаване на ново пространство . Ако докоснете бутона Home, текстът Save Your Work се появява на началния екран и също така имате възможност да запишете работата си оттам.

3

Изберете хората, които искате да добавите към пространството. Участниците, които са свързани към Webex Board или Desk устройството, се избират автоматично. Можете да добавите други, като докоснете Добавяне на получател .

4

Докоснете отметката, за да завършите процеса.