Можете да отворите Webex пространство на вашия Webex Board или Desk устройство, когато те са свързани към приложението Webex. Анотациите, които създавате, се записват автоматично в това пространство. Снимка на текущата ви анотирана презентация се публикува и съхранява в пространството като .png-файл. Всички хора в пространството имат достъп до анотациите и правят допълнителни промени. За повече информация как да отворите пространство на дъска вижте Отваряне на пространство на Cisco Webex борда или Desk Pro .


Тази статия не се отнася за DX 70 и DX 80 устройства.

Ако не сте свързани към приложението Webex, можете да запишете анотациите си, като създадете ново webex пространство за него.

1

Споделете екрана на лаптопа или мобилния си телефон на устройството. Прочетете тази статия , за да научите как да го направите безжично и тази статия с HDMI кабел.2

Когато приключите с анотиране, докоснете и Създайте ново пространство . Ако докоснете началния бутон, текстът Запиши работата си се появява на началния екран и също така имате възможност да запазите работата си оттам.

3

Изберете хората, които искате да добавите към пространството. Автоматично се избират участници, които са свързани към Webex Board или Desk устройството. Можете да добавите други, като докоснете Добавяне на получател .

4

Докоснете отметката, за да завършите процеса.